Drivve – image

Ligesom der findes en række softwareprogrammer, der kan forbedre it-sikkerheden, kan også effektiviteten og mulighederne inden for informationsstyring i din virksomhed højnes og optimeres med de rette softwareløsninger. Sharps maskiner har et åbent system, OSA (Open System Architecture), hvilket betyder, at også software, der ikke er Sharp udviklet kan lægges oveni maskinerne. Fra Sharps kontrolpanel kan man hurtigt og med forbedret effektivitet viderebehandle dokumenter, der er scannet og behandlet med software-programmet Drivve. Du kan scanne, sende og gemme direkte fra dit brugervenlige Sharp-multifunktionssystem. Læs om nogle af Drivves funktioner og muligheder.

Tastatur under brugerpanelet

Sharp har et indbygget tastatur på de mellemstore maskiner. Tastaturet trækker du nemt ud under dit brugerdisplay. Det betyder, at du arbejder ligeså effektivt, som hvis du sad inde ved din pc og skulle videreformidle et indscannet dokument. Nu kan det hele foregå fra multifunktionsprinteren, ovenikøbet meget brugervenligt, fordi du har et tilgængeligt tastatur. Hvis det er et ønske, kan de indscannede dokumenter med det samme ændres til andre filformater. Du kan også med det samme lagre dit scannede dokument via dit brugervenlige display. Det er nemt at omdøbe, rette navn og oplysninger – alt sammen hurtigt og effektivt for dine medarbejdere.

Undervisningsmateriale fra tekst
til billede til lydfil

Normalt når du scanner laver du en pdf, som er en billedfil. Med Sharps eget billedbehandlingssoftware (OCR-behandling) er der dog utallige spændende muligheder efter scanning. En tekst scannet til pdf er således normalt en låst fil. Det betyder, at du ikke kan søge eller markere vigtige afsnit i filen. Med Sharps software kan du stadig behandle filen som en tekstfil. Scanner du fx undervisningsmateriale, artikler, fra bøger mv. og gemmer som pdf, kan du pga. OCR-behandlingen senere søge på tekst i filen og markere i den. Dette er en fordel i undervisningssammenhænge. Pdf’en kan desuden efterfølgende overføres til en audio-fil (digital lydfil), så fx børn med læsevanskeligheder kan lytte til filen i stedet for at skulle læse den selv. Helt konkret betyder OCR-system (Optical Character Recognition/tegngenkendelse), at trods pdf-filformatet beholder filen teksten bag. Fremfor en låst fil udvides mulighederne betragteligt med OCR-behandling.

Fra USB-pind eller original til Excel-fil

Lægger du en original i Sharp maskinen kan du umiddelbart lave den om til fx en Excel-fil. Med Sharp maskinen er der ingen begrænsninger på filformater. Du kan uden problemer sætte dit usbstik i maskinen, få vist indholdet af dette og herefter lave filer i diverse Microsoft Office-formater. Maskinen viser på displayet stisystemet på dit stik. Herefter kan du i miniatureudgave bladre, zoome og printe ud fra Sharps brugervenlige display. Du kan scanne dine originaldokumenter som Word, PowerPoint eller Excel. Har du fx en prisliste, som du kun har i papirkopi, kan du scanne den ind og få en Excel-fil ud af det, tallene er med, men dog ikke formlerne. Denne software er standard på nogle af Sharps maskiner. Ved scanning af fx Excel-filer kan få man få det hele listet op i kolonneform og så kommer tallene for sig og teksten for sig. Dette kan være en fordel, hvis du har mistet et vigtigt originaldokument og kun har en hardcopy af fx lageroptællingsliste eller en prisliste og er nødt til at starte helt fra scratch. Her scanner du dit dokument ind og gemmer det som en Excel-fil, så du fx kan navngive felterne.  Det er et glimrende værktøj til at få digitaliseret dokumenter, som du måske gemmer i arkiv i ringbind, som du gerne vil bevare i digitaliseret form.

PaperCut – kontering

Har din arbejdsplads eller virksomhed mange brugere med forskellige behov for print og scanning? Er der forskellige budgetter til papirprint tilknyttet de enkelte Multifunktionsprintere? Så kan det betale sig at investere i softwaren PaperCut. Her kan du tildele hver enkelt bruger en konto, så alle printjobs registreres og konteres på den enkelte brugers identitet. Sådan styrer og overskuer du og brugerne effektivt og økonomibevidst, hvor meget der printes. Det er en hurtig og håndgribelig hjælp til at holde styr på dine konteringer.  Hvis man har en virksomhed, der har brug for at kontere brugere på tværs af landegrænser kan man finde løsninger, der tilgodeser dette behov. Ring og få en snak med din Sharp-konsulent.

Follow Me – Simplify print

På samme måde som beskrevet i datasikkerhed kan prints følge en bestemt bruger rundt på arbejdspladsen, hvis der er flere printere. Der er forskellige muligheder alt efter hvor avanceret løsningen skal være og i hvor høj grad it- og datasikkerhed er et vigtigt element. Du printer til maskinens harddisk eller til skyen fra din arbejdsplads, printet bliver tilbageholdt, og du identificerer sig ved multifunktionsprinteren for at få dit print ud. Samtidig har du ved Sharp-brugerpanelet mulighed for kun at printe dele af dit job ud. Sådan sparer du både ressourcer og miljøet i udskrivningsprocessen. Hvis du alligevel ikke skal bruge hele dokumentet, eller hvis noget var fejlbehæftet, har du altså mulighed for at vælge dele af dokumentet ud til print.

SHARP CENTER AARHUS – NÅR ALTING ER MULIGT

Læs mere om