Miljøpioneren Sharp

Er miljøet, Co2 regnskabet og miljøpåvirkning vigtigt for din virksomhed er det oplagt at vælge et Sharp produkt. Sharp har altid gået forrest i bestræbelserne på at udvikle miljøvenlige maskiner. Gennem mere end tyve år har det været en af Sharp koncernens kerneværdier og firmafilosofier at forårsage så lidt negativ indvirkning på miljøet som muligt. Det betyder, at miljøbelastningen i et Sharp produkt allerede ved udviklingen af produktet er i fokus. Fra selve produktion til genanvendelse er der tænkt fokus på miljøpåvirkning i processen, så miljøfilosofien er underbygget.

Svaner, blå engle og en stjerne

Ovenstående er de højeste miljøcertificeringer, der findes. Sharps maskiner har den højeste miljø-certificering herhjemme i Danmark med Svanemærket, i Tyskland med Der Blaue Engel og i resten af Europa og USA med mærket Energy Star ESR. Når det drejer sig om ”vugge til grav”-belastning og beskyttelse af vores miljø er Sharp det brand, der gør sig mest umage med at have et godt CO2-regnskab, og som har været banebrydende inden for miljøbeskyttelse. Toner og overskudsbokse er fx organisk affald.

En miljøvenlig kontormaskine

Med de høje miljøcertificeringer Sharp har fået tildelt, betragtes multifunktionsprinteren som en ganske almindelig kontormaskine, der fx ikke længere kræver sit eget lokale med udsugning. Den støjer og støver ikke. Når der ses på parametrene støj, støv, ozon og strømforbrug lever Sharps maskiner bedst op til miljøkravene inden for disse områder. Maskinerne har et filter, der holder carbon-tonerpartiklerne inde i maskinen. Tonerne er desuden lettere smeltbare, hvilket betyder, at der ikke skal så høje temperaturer til at smelte tonerne, altså fæstne farverne på printet. Og det gør vel heller ikke noget, at din virksomhed sparer på energiregningen og sørger for dine medarbejderes gode indeklima samtidig med at miljøet bliver skånet?

SHARP CENTER AARHUS – NÅR ALTING ER MULIGT

Læs mere om