You are browsing past revisions for this area.

Date Editor Preview
You are previewing another version of this material. This will not become the current version unless you click "Revert." If you change your mind, click "cancel."
  • Miljoe

CE mærket

CE-mærkningen er obligatorisk for alle produkter. Denne indebærer, at producenten selv beviser overfor myndighederne, at produktet opfylder gældende sikkerhedskrav indenfor EU. 

Der forudsættes ikke, at produktet testes af et upartisk institut eller laboratorie.

S mærket

Alle vore produkter som tilsluttes el-nettet er CE mærket og S-mærket.  

S-mærkningen, som er en frivillig ordning, indebærer at Intertek ETL SEMKO via en uafhængig gennemgang, tester at produktet overholder gældende sikkerhedskrav indenfor EU.

  • Sharp & The Environment