You are browsing past revisions for this area.

Date Editor Preview
You are previewing another version of this material. This will not become the current version unless you click "Revert." If you change your mind, click "cancel."
  • Miljoe

El retur

Vi er tilmeldt ELRETUR, hvilket er ensbetydende med forsvarlig håndtering af elektronisk skrot.

Vi er garanter for at alle erstattede produkter, enten bliver genplaceret som genopbyggede maskiner eller sendes til Elretur, som derefter adskiller og destruerer dem forsvarligt.

Brugte reservedele afleveres til elektronisk genanvendelse. Tonerkassetter, tromler, resttoner og beskidte tonerbeholdere bliver sorteret som brændbart affald til udvinding af energi.  

Rengjorte tomme tonerbeholdere kan afleveres til genanvendelse af plast.  

Toner, developer og tromler er ikke klassificeret som miljø- eller sundhedsskadelige. 

Se www.elretur.dk for mere info. 
  
 

  • Sharp & The Environment