You are browsing past revisions for this area.

Date Editor Preview
You are previewing another version of this material. This will not become the current version unless you click "Revert." If you change your mind, click "cancel."
  • Miljoe

Svanemærkning 

 

Vi har nu på 12. år haft Svanemærket licensnr. 315-021.

Svanemærket er en frivillig ordning, hvor vi som den eneste leverandør indenfor vores branche, har valgt at efterleve de skærpede miljøkrav.

Der fastsættes nogle krav som kun 1/3 af alle producenter kan efterleve, og maskinernes miljøbelastning skal være komplette, dvs. belastningen fra "vugge til grav".

Dette betyder så også, at kravene løbende bliver vanskeligere at efterleve, og på den måde, er vi faktisk selv med til at sætte standarden for de kommende miljøkriterierne.

For en komplet miljødeklaration henvises til de respektive modellers produktside, hvor du kan hente eller udskrive dem.

    • Sharp & The Environment